งาน Dinner Talk ด้านไฟฟ้าและพลังงานแห่งปี ที่ผู้บริหารและผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ควรพลาด!

งาน Dinner Talk ด้านไฟฟ้าและพลังงานแห่งปี ที่ผู้บริหารและผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ควรพลาด!

Leave a Reply